Invertir a Andorra

Acompanyem els empresaris en la fase inicial del seu projecte a Andorra tant en la constitució d’una societat, com en l’obertura d’un comerç, la resolució de dubtes rellevants sobre el mercat de treball, la seguretat social, la fiscalitat o les opcions de finançament públiques i privades.

A la fase de desplegament també els donem suport per introduir-se en els nostres clústers de salut i benestar, d’innovació, d’educació o d’esports. A més, també comptem amb ells per a les missions econòmiques organitzades per ACTUA amb altres iniciatives internacionals. Així mateix, aquest procés ens serveix per avaluar el clima d’inversió, detectar els punts febles del nostre entorn empresarial i treballar per continuar millorant-lo.

Inversió estrangera

Andorra ha establert un règim obert a la inversió estrangera, que permet als estrangers no residents a Andorra efectuar diversos tipus d’inversions al Principat (en immobles, en cartera, o en inversions directes). Així doncs, es poden dur a terme activitats comercials, industrials o de serveis a través de societats andorranes o activitats professionals titulades (professions liberals), per compte propi o per compte aliè.

L’autorització a persones físiques o jurídiques estrangeres per constituir o participar (>10%) en societats andorranes pren en consideració una sèrie de factors objectius destinats a valorar la inversió. Entre ells, destaquen el model ocupacional i formatiu, el valor de la inversió, el pla d’expansió i el nivell de compromís amb el país.

Les autoritzacions per a l’exercici de professions liberals estan subjectes al criteri de reciprocitat i a la residència efectiva del sol·licitant al Principat. Addicionalment, el Govern d’Andorra, mitjançant habilitació especial per decret, pot atorgar autoritzacions per a l’exercici de la professió liberal a persones estrangeres que no compleixin el requisit de residència efectiva i permanent, o bé el principi de reciprocitat, atesos els criteris d’experiència, de qualificació, i/o de reputació professional i empresarial, i també en atenció a les necessitats sectorials del Principat.