El total de sol·licituds d’inversió estrangera presentades l’any 2019 suposa una variació del -13% respecte de l’any anterior. Tot i així, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació del +88,1% respecte del 2018 i arriba a quasi 337 milions d’euros, segons el darrer informe facilitat pel departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2019 presenta una variació del -9,3% (-47 sol·licituds). No obstant això, el volum de la inversió formalitzada creix el 82% l’any 2019 respecte a l’any anterior fins a arribar a gairebé 277 milions d’euros i multiplica els valors registrats el 2013 fins a més de deu vegades. En quant als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaquen els sectors d’inversions en cartera i de prestació de serveis.

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació substancial d’objectes socials i les ampliacions de capital.

Davant d’això, l’Administració disposa d’un mes per resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu. Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.