Aprofitament solar en cobertes d'edificis (OBSA)

És una aplicació informàtica que permet conèixer, als particulars, el potencial d’aprofitament de l’energia solar a les cobertes dels edificis del país, generant una sèrie d’indicadors en relació als beneficis i l’interès energètic, econòmic i ambiental d’aquest aprofitament.

Aquesta eina informàtica ha estat desenvolupada per l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) en el marc del projecte “Potencial d'aprofitament del recurs solar en cobertes d'edificis del Pirineu”.