Clústers

El clúster de salut i benestar

Andorra es vol definir com a destinació de turisme de salut aprofitant que cada any rebem uns 8 milions de visitants amb una tendència a l’alça cap al turisme de salut i benestar.

Aquest clúster de la iniciativa Actua va néixer amb la voluntat d’agrupar els actius del país dins del sector de la salut, i vincular-los al potencial turístic del país, tenint en compte les ofertes ja existents, per millorar-les i adaptar-les a l’expectativa del turisme que ens visita. Actualment, inclou prop de 200 professionals de dins i de fora del país que, amb les sinergies generades, ajuden a diversificar la nostra economia i, al mateix temps, a captar i facilitar la implantació de nous centres mèdics i de salut.

Una de les tasques que estem duent a terme és la mobilització dels actius mèdics del país. Optimitzem els recursos sanitaris existents i creem noves oportunitats de negoci entre els nostres membres. A més, ens marquem com a repte aportar la millor tecnologia mèdica als pacients andorrans, apropant-la als tractaments més actuals, a més de crear una nova infraestructura mèdica al país i la generació d’una imatge de marca al voltant del concepte del turisme de salut.
 

El clúster d’esports

El clúster d’esports, amb menys d’un any de vida, ja comptava amb més de 106 empreses i 120 membres, el 96% dels quals eren nacionals. Encapçalat per l’empresària, triatleta i biòloga Laurence Lestang, i el president del Bàsquet Club Morabanc, Gorka Aixàs, ha organitzat diversos tallers des que es va crear, el desembre del 2015.

Recentment, s’ha iniciat un projecte per caracteritzar el sector de l’esport a Andorra, fer una primera diagnosi de la situació actual, identificar els reptes estratègics de les empreses i també els agents que en formen part. Per fer aquesta tasca comptem amb una consultora, especialista en clústers, amb una àmplia experiència en l’anàlisi estratègica i el reforç de la competitivitat.

Des del clúster també s'ha impulsat el calendari únic esportiu d'Andorra on se centralitzen totes les notícies de l'esport i les competicions nacionals, informa del calendari dels esdeveniments del país i ofereix enllaços a webs d'interès, entre d'altres.

El clúster d'educació

El clúster va néixer amb el propòsit de potenciar els projectes educatius i crear sinergies entre el sector públic i el privat. Des que es va crear ha ajudat a instaurar noves eines educatives a les escoles i ha col·laborat en la posada en marxa d’un postgrau d’estudis de muntanya, entre altres iniciatives.

Actualment treballa en un pla d’emprenedoria, juntament amb el Ministeri d’Educació i el Centre de Formació Professional, a fi de fomentar la creació de nous projectes a les empreses, amb la col·laboració dels professionals del sector educatiu, i a la vegada busca motivar l’esperit innovador dels alumnes i retenir el talent local.

 

El clúster Actinn (Privat)

És el primer clúster de la Iniciativa Actua que s'ha privatitzat.

Es tracta d'una agrupació d’empreses independents -innovadores o de nova creació, petites, mitjanes i grans- i institucions, relacionades entre si, que pertanyen al mateix sector o segment de mercat, que són properes geogràficament i que col·laboren per ser més competitives i per estimular l’activitat innovadora, tot promovent la interacció intensiva, l’ús compartit de recursos, l’intercanvi de coneixements i l’experiència per contribuir eficaçment a la transferència de tecnologia, la creació de xarxes i la difusió d’informació entre les empreses del clúster. Entra al seu web.