Data Hub Andorra

Es tracta d’una plataforma dissenyada per emmagatzemar, creuar, connectar i processar dades de múltiples fonts d’informació, amb l’objectiu d’unificar i centralitzar les dades generades per diferents proveïdors com Andorra Telecom, el Departament de Mobilitat del Govern d’Andorra, Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), entre d’altres.
 
L'objectiu principal és proporcionar un entorn amb l'última arquitectura i tecnologia per a poder executar anàlisis de dades que permetin entendre escenaris passats, presents o futurs al voltant de temes com el turisme, la mobilitat, l'urbanisme o el medi ambient. Alhora, ha de poder preveure i modelitzar l'evolució a futur per tal d'ajudar a la presa de decisions.
 
S’estan desenvolupant casos d’ús de gran importància per al país. Alguns d’aquests  casos són els següents:
 
  • Turisme: Gràcies a les dades proporcionades per Andorra Telecom i d’altres que s’agregaran, es podrà desenvolupar un anàlisis en temps real de mètriques referents als turistes: nombre, segregació per països, pernoctació mitjana per turista, fidelització, zonificació, comportament, fluxos,… que permetrà millorar de forma significativa els sistemes de monitoratge i control actuals. 
  • Mobilitat: El departament de mobilitat necessita més dades per poder conèixer detalladament l’estat actual de la xarxa de carreteres, nombre de vehicles que han transitat una carretera, recorreguts més freqüents,… Des d’Actua i gràcies a múltiples fonts de dades, es desenvoluparà conjuntament un model de mobilitat que permeti donar respostes a aquestes situacions d’incertesa. 

La plataforma d’Actua també ha de servir com un entorn inclusiu capaç de generar sinergies amb altres entitats per desenvolupar conjuntament nous serveis.