Envians el teu esdeveniment

Imatge descriptiva de l'esdeveniment (flier, cartell, banner, entre altes).
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg png.
Una foto genèrica sense text de dimensions grans per el slider de l'esdevinement. Dimensions recomanadas: 2000x300px.
Els fitxers han de ser de menys de 5 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpg jpeg png.
En facilitar imatges a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. per mitjà d’aquest formulari, l’empresa garanteix a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. que les referides imatges no infringiran drets d’autor, drets de propietat industrial, drets d’imatge, ni altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de tercers, tot i essent l’empresa de què es tracti la responsable en exclusiva de qualsevol eventual vulneració i d’eventuals danys i perjudicis al respecte.