Matins d'Actua

Actua ofereix a les empreses del país que estiguin interessades, fer una xerrada d’una hora com a màxim sobre un tema d’interès empresarial i 15 minuts de networking. L'esdeveniment tindrà lloc a l’Espai d’Innovació d’Andorra.

Actua es compromet a fer difusió de l’esdeveniment als membres dels clústers i a altres contactes empresarials. A més, farà difusió de l'esdeveniment a les seves xarxes socials i al web: www.actua.ad.

Aquesta xerrada no tindrà cap contingut promocional sobre els productes i serveis de l’empresa. Es podrà no obstant, utilitzar la marca de l’empresa i les dades de contacte a la diapositiva final. El contingut serà validat per Actua abans de la reserva de l’espai.

Si t’interessa realitzar una xerrada sobre un tema d’interès empresarial a l’Espai d’Innovació d’Andorra omple aquest formulari i contactarem amb tu.


Adjuntar una imatge del logotip de l’organitzador en format PNG, PDF o vectorial en una resolució de com a mínim 400px d’amplada.
Los archivos deben ser menos de 5 MB.
Tipos de fichero permitidos: jpg jpeg png pdf rar zip.
En facilitar imatges a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. per mitjà d’aquest formulari, l’empresa garanteix a Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. que les referides imatges no infringiran drets d’autor, drets de propietat industrial, drets d’imatge, ni altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de tercers, tot i essent l’empresa de què es tracti la responsable en exclusiva de qualsevol eventual vulneració i d’eventuals danys i perjudicis al respecte.