Les persones interessades s’han d’inscriure en aquest formulari.