Google Business View

Actua va posar en marxa el maig del 2013 un projecte per convertir Andorra en el primer país del món amb tota la seva oferta comercial disponible a Google Maps, mitjançant la eina Google Street View.

Des del maig del 2014, més del 96% dels comerços de tot el territori ja són accessibles a través d’aquesta eina i des de l’agost del mateix any, el projecte es va fer extensiu als monuments d’interès històric i cultural d’Andorra, oferint la possibilitat de visitar més del 95% dels museus i de les esglésies de manera virtual. També es pot veure l'oferta de centres esportius existents al Principat.

El juny del 2018, el projecte va entrar en una segona fase d'actualització, en la que no només es realitzaven els tours virtuals, sinó que a més es millorava i completava la informació dels comerços del país per tal de dotar-los de noves funcionalitats que li permetin fer-se més global i competitiu.