1 - febrer / 2017

El salari mitjà mensual a Andorra puja i ja arriba als 2.041,35 euros

El salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2016 ha quedat fixat en 2.041,35 euros, segons publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Aquesta xifra és un 3,44% superior respecte de la registrada el 2015, quan va ser de 1.973,43 euros. 

Per la seva banda, els autònoms hauran de cotitzar a la CASS 449,1 euros al mes, una xifra que s’extreu del 22% del salari global. Tanmateix el sistema de cotització dels autònoms s’està revisant perquè la quantitat aportada sigui en funció del que ingressen.