30 - juliol / 2019

El volum d’inversió estrangera formalitzada augmenta un 84,3% el darrer any i multiplica per sis els valors del 2013

El nombre de sol·licituds d’inversió estrangera formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2018 presenta una variació del -17,1% (-104 sol·licituds). No obstant això, el volum de la inversió formalitzada creix el 84,3% l’any 2018 respecte a l’any anterior fins a arribar a 152 milions d’euros i multiplica els valors registrats el 2013 fins a quasi sis cops més, segons el darrer informe del departament d’Estadística del Govern d’Andorra.

El total de sol·licituds presentades l’any 2018 suposa una variació del -13,3% respecte de l’any anterior. Així i tot, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació del +26,7% respecte del 2017 i arriba a quasi 180 milions d’euros.

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació d’objectes socials i les ampliacions de capital. Davant d’això, l’Administració disposa d’un mes per resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu. Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.