3 - febrer / 2017

Només cinc països de la darrera llista encara consideren que Andorra és un paradís fiscal

Andorra estava considerat un paradís fiscal a 10 països a la darrera llista publicada el 2015. Aquesta setmana Bulgària l’ha eliminat d’aquesta relació on apareixen els estats amb règim fiscal preferent. D’aquesta manera se suma així a la decisió de Bèlgica, Itàlia, Estònia i Letònia, que han tret el Principat d'aquesta llista durant els darrers dos anys, i de fet actualment només apareix a la de Lituània, Croàcia, Polònia, Portugal i Grècia. 

La ratificació del CDI que s'ha produït aquesta setmana entre Portugal i Andorra fa pensar que en breu també surti de la llista portuguesa.

Aquestes decisions certifiquen els esforços realitzats per Andorra en favor d’una major cooperació i transparència en matèria fiscal, i els avenços en la consolidació d’un marc fiscal propi i reconegut internacionalment.
Andorra estaba considerada un paraíso fiscal en 10 países en la última lista publicada en 2015. Esta semana Bulgaria la ha eliminado de esta relación donde aparecen los estados con régimen fiscal preferente. De esta manera se suma así a la decisión de Bélgica, Italia, Estonia y Letonia, que han sacado el Principado de esta lista durante los últimos dos años. De este modo, el país sólo aparece en la de Lituania, Croacia, Polonia, Portugal y Grecia.
 
La ratificación del CDI que se ha producido esta semana entre Portugal y Andorra hace pensar que en breve el Principado salga también de la lista portuguesa.

Estas decisiones certifican los esfuerzos realizados por Andorra en favor de una mayor cooperación y transparencia en materia fiscal, y los avances en la consolidación de un marco fiscal propio y reconocido internacionalmente.