23 - juliol / 2018

Standard & Poor’s referma la qualificació BBB / A-2 d'Andorra i consolida la perspectiva estable

L'agència de qualificació Standard&Poor's ha refermat la qualificació del Principat a BBB / A-2 i manté la perspectiva estable. Els avaluadors han valorat l'evolució positiva del PIB real, el creixement econòmic i l'aplicació de polítiques fiscals prudents. Per la seva part el Govern, celebra la consolidació de l'actual rating i especialment de la perspectiva estable i confia que les reformes dutes a terme i la millora de l'economia esdevinguin un impuls en una nova millora de la qualificació en properes avaluacions.

En la nota publicada aquest divendres, 20 de juliol, l'agenda qualificadora indica, un cop més, que el rating de país pot millorar un cop es tanqui la per l'Acord d'Associació amb la UE. Els avaluadors també insisteixen en el fet que l’adhesió al Fons Monetari Internacional, atorgaria al país una major estabilitat del sistema financer al Principat, facilitaria la gestió de possibles crisis sobrevingudes i així mateix milloraria el rating. L'informe també apunta la millora de la disponibilitat de dades estadístiques derivades del Pla Estadístic 2018-2021 per a les futures avaluacions.

Standard&Poor's destaca l'evolució de l'agenda de reformes dutes a terme pel Govern, que han alineat a Andorra amb les pràctiques internacionals de regulació i supervisió financera. En aquest sentit els avaluadors han valorat l'elevat consens parlamentari en l'aprovació de les normatives en aquest àmbit adaptades als estàndards internacionals. La nota també posa de relleu l'impuls de les polítiques econòmiques i fiscals efectives i la sostenibilitat de les finances públiques.

L'agència qualificadora apunta els riscos en l'economia del Principat derivats del pes del sector financer, però els matisa amb les expectatives de la creixent activitat econòmica i el rendiment de les polítiques fiscals implementades.

Text: Govern d'Andorra