Projectes Actua

Amb la missió de liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra, la Iniciativa Actua impulsa multitud de projectes que promouen la col·laboració entre els sectors públic i privat, donen suport al desenvolupament de noves iniciatives empresarials i fomenten el desplegament de projectes tecnològics i d'innovació.