Què és Actua?

Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l'actual context econòmic, el Govern d'Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió millorar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de l'economia al Principat. La part empresarial (Actua Empresa), està dirigida per Judit Hidalgo, i la d'innovació (Actua Innovació), per Marc Pons.

El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.

Que pot fer Actua per tu

  • SUPORT en el procés de constitució de la teva societat.
  • FACILITAR contactes internacionals pel teu negoci.
  • CONNECTAR el teu negoci amb els actors clau del país.
  • OFERIR la informació necessària per assegurar la viabilitat del teu projecte.
  • INNOVAR amb tu: creem la infraestructura, projectes i contactes que t'ajudaran a fer el salt.
  • FACILITAR el contacte amb l'Administració Pública i seguiment dels diferents processos.