Què és Actua?

Conscient dels avantatges que ofereix Andorra als inversos forans en l’actual context econòmic, el Govern d’Andorra ha impulsat la Iniciativa Actua: un ens de caràcter públic privat, que aglutina diversos ministeris, agències governamentals, associacions i/o entitats del sector privat, i que té com a missió liderar l’obertura econòmica a empreses foranes i facilitar la inversió i la diversificació econòmica a Andorra.

El Programa Actua s’ha desenvolupat paral·lelament a les reformes legals amb la participació de tots els agents econòmics, amb la finalitat de facilitar les inversions i la diversificació econòmica a Andorra.
 
Es basa en tres pilars clau:
  • La diversificació econòmica a través del desenvolupament de clústers destinats als àmbits de la innovació, la salut i benestar, l’educació, i l’esport.
  • Atreure inversions estrangeres directes i acompanyar les empreses nacionals durant el seu procés d’internacionalització.
  • Acompanyar els emprenedors: promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat i donar suport al desenvolupament de noves iniciatives empresarials.